Dostawa paliw płynnych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa paliw płynnych

Data publikacji 21.01.2010    Powyżej 125 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-63/10/02/T
Wartość zamówienia: Powyżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 09132100-4; 09134100-8; 60000000-8
Termin składania ofert: 03.03.2010 r. godz. 11:00