Usługa wykonywania przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania urządzeń i osprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Data publikacji 26.01.2010    Poniżej 125 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-38/10/01/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50433000-9
Termin składania ofert: 03.02.2010 r. godz. 11:30