Badanie osób zatrzymanych na terenie działania Komendanta powiatowego Policji w Otwocku

19.02.2010    Poniżej 125 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-75/10/04/F
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 85000000-9
Termin składania ofert:

Załączniki do strony