Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych

Data publikacji 25.02.2010    Poniżej 125 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-133/10/08/N
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50531100-7
Termin składania ofert: 08.03.2010 r. godz. 11:30