Dostawy olejów silnikowych i środków smarowych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy olejów silnikowych i środków smarowych

Data publikacji 26.02.2010    Poniżej 125 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-184/10/10/T
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 09211100-2, 09211000-1
Termin składania ofert: 09.03.2010 r. godz. 11:30