2010 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem 08.12.2010 16.12.2010 r. godz. 13:00 WZP-3521/10/141/T
12 Dostawa urządzeń do zapisu obrazu 08.12.2010 16.12.2010 r. godz. 11:00 WZP-3469/10/140/Z
13 Dostawa oświetlenia taktycznego i latarek 08.12.2010 16.12.2010 r. godz. 14:00 WZP-3468/10/139/Z
14 Przenośne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 08.12.2010 17.12.2010 r. godz. 12:30 WZP-3463/10/138/Z
15 Świadczenie usługi polegającej na odśnieżaniu dachów, usuwaniu sopli oraz nawisów śnieżnych z obiektów podległych KSP 30.11.2010 08.12.2010 r. godz. 13:00 WZP-3384/10/137/N
16 Dostawa narkotesterów 08.12.2010 22.12.2010 r. godz. 11:00 WZP-3372/10/136/Z
17 Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla linii optotelekomunikacyjnych KSP 09.12.2010 WZP-3357/10/134/Ł
18 Dostawa zestawu sprzętu do dostarczania usług głosowych w oparciu o technologię VoIP 06.12.2010 15.12.2010 r. godz. 12:30 WZP-3354/10/133/Ł
19 Dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji 09.12.2010 21.12.2010 r. godz. 12:30 WZP-3313/10/132/Z
20 Dostawy części komputerowych 02.12.2010 09.12. 2010 r. godz. 12:30 WZP-3252/10/129/Ł

Wybierz Strony