2010 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
131 Dostawy olejów silnikowych i środków smarowych 26.02.2010 09.03.2010 r. godz. 11:30 WZP-184/10/10/T
132 Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych 25.02.2010 08.03.2010 r. godz. 11:30 WZP-133/10/08/N
133 Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 10.02.2010 19.02.2010 r. godz. 11:30 WZP-98/10/07/N
134 Świadczenie usług przeglądów kominowych i wentylacyjnych 09.02.2010 19.02.2010 r. godz. 12:30 WZP-95/10/06/N
135 Świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów KSP zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy 14.07.2010 WZP-92/10/05/N
136 Badanie osób zatrzymanych na terenie działania Komendanta powiatowego Policji w Otwocku 19.02.2010 WZP-75/10/04/F
137 Dostawa energii elektrycznej 15.01.2010 25.02.2010 r. godz. 11:30 WZP-64/10/03/N
138 Dostawa paliw płynnych 21.01.2010 03.03.2010 r. godz. 11:00 WZP-63/10/02/T
139 Usługa wykonywania przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania urządzeń i osprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 26.01.2010 03.02.2010 r. godz. 11:30 WZP-38/10/01/Z

Wybierz Strony