2010 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Świadczenie usług naprawy radiotelefonów motorlola oraz osprzętu do radiotelefonów 26.11.2010 07.12.2010 r. godz. 11:00 WZP-3243/10/128/Ł
22 Dostawa kamer nagłownych z rejestratorami 26.11.2010 07.12.2010 r. godz. 13:30 WZP-3230/10/127/Z
23 Dostawa odzieży roboczej dla pracowników KSP 08.12.2010 17.12.2010 r. godz. 12:00 WZP-3229/10/130/Z
24 Dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem 26.11.2010 07.12.2010 r. godz. 12:00 WZP-3228/10/126/T
25 Dostawa zestawu kontenerów gospodarczych wraz z posadowieniem 26.11.2010 06.12.2010 r. godz. 12:00 WZP-3216/10/125/N
26 Usługa wynajmu odzieży roboczej dla pracowników KSP 07.12.2010 15.12.2010 r. godz. 12:00 WZP-3185/10/131/Z
27 Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP 25.11.2010 06.12.2010 r. godz. 13:00 WZP-3175/10/124/Ł
28 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 26.11.2010 06.12.2010 r. godz. 11:00 WZP-3130/10/123/T
29 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 22.11.2010 03.01.2011 r. godz. 11:00 WZP-3085/10/121/N
30 Dostawy baterii do radiotelefonów 22.11.2010 30.11.2010 r. godz. 11:00 WZP-3067/10/120/Ł

Wybierz Strony