Dostawa tarcz kuloodpornych - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa tarcz kuloodpornych

Data publikacji 03.10.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-4095/11/150/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 35200000-6
Termin składania ofert: 12.10.2011 r. godz. 10:00