Odbiór ścieków i dostawa wody w obiekcie zlokalizowanymw Błoniu - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Odbiór ścieków i dostawa wody w obiekcie zlokalizowanymw Błoniu

Data publikacji 20.10.2011    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-4372/11/155/N
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 90410000, 65110000

Pliki do pobrania