Naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów służbowych różnych marek - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów służbowych różnych marek

Data publikacji 28.10.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-4433/11/160/T
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50112100-4, 50115100-5, 50113100-1, 50110000-9
Termin składania ofert: 07.11.2011 r. godz. 13:00