Dostawa samochodów osobowych - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodów osobowych

Data publikacji 02.12.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5198/11/189/T
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34110000-1
Termin składania ofert: 12.12.2011 r. godz. 11:00