Dostawy części komputerowych - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części komputerowych

Data publikacji 08.12.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5271/11/191/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30237100-0
Termin składania ofert: 16.12.2011 r. godz. 12:30