Dostawa systemu informacji prawnej - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa systemu informacji prawnej

Data publikacji 16.12.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5265/11/190/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 48200000-0
Termin składania ofert: 28.12.2011 r. godz. 11:00