Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (16)

29.12.2011    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-5516/11/200/Z
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55520000
Termin składania ofert:

Załączniki do strony