Dostawa kompletów kibica - 2011 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa kompletów kibica

Data publikacji 30.12.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5338/11/194/F
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 39294100-0
Termin składania ofert: 11.01.2012 r. godz. 12:00