2011 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Dostawa wyposażenia meblowego, krzeseł miękkich oraz szafek łazienkowych 17.11.2011 25.11.2011 r. godz. 11:00 WZP-4777/11/173/Z
22 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (13) 09.11.2011 WZP-4754/11/172/Z
23 Zakup biletów lotniczych wraz z rezerwacją 02.11.2011 10.11.2011 r. godz. 11:00 WZP-4622/11/171/F
24 Dostawa kserokopiarek i niszczarek 03.11.2011 16.11.2011 r. godz. 10:00 WZP-4597/11/170/Z
25 Świadczenie usług prania chemicznego 16.11.2011 24.11.2011 r. godz. 11:00 WZP-4540/11/169/Z
26 Dostawa dużych tarcz kuloodpornych 24.10.2011 07.11.2011 r. godz. 10:00 WZP-4513/11/168/Z
27 Usługa dzierżawy krajowych łączy telekomunikacyjnych 24.10.2011 WZP-4484/11/167/Ł
28 Badania osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji w Piasecznie 21.10.2011 03.11.2011 r. godz. 10:00 WZP-4482/11/166/F
29 Zakup energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Błoniu i Prażmowie zakwalifikowanych do grupy taryfowej C11 21.10.2011 01.12.2011 r. godz: 10:00 WZP-4462/11/164/N
30 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zlokalizowanych w Prażmowie i Błoniu 25.10.2011 WZP-4461/11/163/N

Wybierz Strony