Dostawa radiotelefonów wraz z akcesoriami dla KSP - 2012 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa radiotelefonów wraz z akcesoriami dla KSP

Data publikacji 14.03.2012    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-1025/12/37/Ł
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32236000, 32000000
Termin składania ofert: 25.04.2012 r. godz. 12:00