Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku myjni na terenie OPP Piaseczno

Data publikacji 08.11.2012    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4526/12/174/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 71000000-8
Termin składania ofert: 16.11.2012 r. godz. 12:00