Zestaw do identyfikacji osobniczej - 2012 - Zamówienia publiczne KSP

Zestaw do identyfikacji osobniczej

Data publikacji 09.11.2012    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4593/12/177/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 33696500-0
Termin składania ofert: 19.11.2012 r. godz. 10:00