Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej - 2012 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej

Data publikacji 15.11.2012    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4712/12/180/F
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 79100000-5, 79110000-8
Termin składania ofert: 21.11.2012 r. godz. 11:00