Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków - 2012 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków

Data publikacji 21.11.2012    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4499/12/173/Z
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55520000
Termin składania ofert: 12.12.2012 r. godz. 12:00

SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej po opublikowaniu się ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku urzędowym UE.