Świadczenie usług prania wodnego - 2012 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług prania wodnego

Data publikacji 23.11.2012    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4623/12/178/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 98310000-9
Termin składania ofert: 03.12.2012 r. godz. 12:00