2012 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
151 Zakup biletów lotniczych do / z Budapesztu, Berlina, Wilna 27.01.2012 06.02.2012 r. godz. 12:00 WZP-117/12/10/F
152 Usługi w zakresie tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych oraz pisemnych z języka polskiego na język niemiecki, rosyjski, węgierski i litewski oraz z języków niemieckiego, rosyjskiego, węgierskiego i litewskiego na język polski 27.01.2012 09.02.2012 r. godz: 12:00 WZP-116/12/09/F
153 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (17) 05.01.2012 WZP-40/12/07/Z
154 Wykonanie materiałów promocyjnych 05.01.2012 19.01.2012 r. godz. 12:00 WZP-14/12/05/F
155 Kompleksowa obsługa seminarium (marzec 2012r.) 02.02.2012 10.02.2012 r. godz. 12:00 WZP-6/12/01/F
156 Przebudowa grupowego węzła cieplnego w zakresie c.w.u. 02.01.2012 20.01.2012 r. godz. 10:00 WZP-5350/11/195/N

Wybierz Strony