2012 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Instalacji systemu alarmu pożarowego w budynku KPP w Legionowie 26.10.2012 15.11.2012 r. godz. 12:00 WZP-4212/12/158/AG
22 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (42) 11.10.2012 WZP-4206/12/157/Z
23 Świadczenie usług z zakresu komisyjnych badań lekarskich oraz wydawanie orzeczeń na rzecz kandydatów do służby w Policji i policjantów z garnizonu warszawskiego 26.10.2012 WZP-4186/12/156/MP
24 Dostawa monitorów 26.10.2012 05.11.2012 r. godz. 12:00 WZP-4155/12/155/Ł
25 Dostawa paliw płynnych 26.10.2012 06.12.2012 r. godz. 11:00 WZP-4138/12/154/T
26 Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków 31.10.2012 21.11.2012 r. godz. 12:00 WZP-4129/12/153/Z
27 Dostawy materiałów budowlanych: farb, lakierów, klejów i materiałów malarskich 16.10.2012 25.10.2012 r. godz. 11:00 WZP-4109/12/152/AG
28 Dostawa nośników danych 05.10.2012 15.10.2012 r. godz. 10:00 WZP-4085/12/151/Ł
29 Dostawa tabletów 03.10.2012 12.10.2012 r. godz. 10:30 WZP-4084/12/150/Ł
30 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (41) 05.10.2012 WZP-4082/12/149/Z

Wybierz Strony