2012 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
31 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (40) 27.09.2012 WZP-4003/12/147/Z
32 Dostawy materiałów kancelaryjnych 01.10.2012 09.10.2012 r. godz. 12:00 WZP-3950/12/144/Z
33 Usługa mycia i czyszczenia pojazdów 01.10.2012 17.10.2012 r. godz. 12:00 WZP-3901/12/142/T
34 Dostawy faksów wraz z materiałami eksploatacyjnymi 04.10.2012 14.11.2012 r. godz. 11:00 WZP-3818/12/140/Ł
35 Dostawy urządzeń sieciowych 11.10.2012 26.10.2012 r. godz. 12:00 WZP-3803/12/138/Ł
36 Świadczenie opieki medycznej na rzecz nieletnich w wieku 13-21 lat zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka KSP w Warszawie, ul. Wiśniowa 44 11.09.2012 03.10.2012 r. godz. 12:00 WZP-3694/12/137/F
37 Dostawa UPS 60 kVA 31.08.2012 10.09.2012 r. godz. 11:30 WZP-3619/12/136/Ł
38 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (39) 31.08.2012 WZP-3617/12/135/Z
39 Termomodernizacji budynku Komisariatu Policji Warszawa Bemowo 30.08.2012 14.09.2012 r. godz. 12:00 WZP-3569/12/133/AG
40 Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji nieonzakowanej 29.08.2012 07.09.2012 r. godz. 12:00 WZP-3541/12/132/T

Wybierz Strony