Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową nr WZP-4720/13/169/Ł na dostawę kabla teleinformatycznego (1)

Nr referencyjny: WZP-5549/13/189/Ł
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 32521000-1
Termin składania ofert:

Załączniki do strony