Odbiór ścieków z obiektu położonego w Jabłonnej ul. Modlińska 102 b

24.12.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-5352/13/180/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 90410000-4
Termin składania ofert:

Załączniki do strony