Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102 b

10.02.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-5481/13/187/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 65300000-6
Termin składania ofert:

Załączniki do strony