Świadczenie usługi żywienia - 2015 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usługi żywienia

Data publikacji 16.02.2015    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-31/15/02/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55520000-1
Termin składania ofert:

Pliki do pobrania