Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej - 2015 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej

Data publikacji 28.05.2015    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2198/15/99/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34114200
Termin składania ofert: 27.07.2015 r. godz. 11:00