Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę niszczarek

Data publikacji 24.12.2015    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-6639/15/321/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień:
Termin składania ofert: