Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy materiałów kancelaryjnych

24.12.2015    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-6644/15/322/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień:
Termin składania ofert:

Załączniki do strony