Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę przełączników sieciowych - switch wraz z ukompletowaniem oraz wkładek modulu światłowodowego

15.12.2015    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr referencyjny: WZP-6927/15/307/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień:
Termin składania ofert:

Załączniki do strony