Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badania lekarskiego osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie

Data publikacji 27.04.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-1551/16/92/F
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 8500000-9
Termin składania ofert: 06.05.2016r. do godz. 12:00