Dostawy druków w postaci książek - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy druków w postaci książek

Data publikacji 25.05.2016    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2017/16/106/Z
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 22900000-9
Termin składania ofert: 02.06.2016 r. godz. 13:30