Dostawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylatorów - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylatorów

Data publikacji 07.06.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2340/16/116/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 39717200-3, 39717100-2
Termin składania ofert: 15.06.2016 r. godz. 13:00