Dostawy regałów magazynowych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy regałów magazynowych

Data publikacji 07.06.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2111/16/108/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 39141100-3
Termin składania ofert: 15.06.2016 r. godz. 13:00