Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę niszczarek

Data publikacji 28.06.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2947/16/132/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pliki do pobrania