Dostawy części do łodzi wyposażonych w silniku dwu i czterosuwowe - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części do łodzi wyposażonych w silniku dwu i czterosuwowe

Data publikacji 29.06.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2776/16/130/T
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 07.07.2016 do godz. 12:00