Dostawy sprzętu sieciowego - SWITCH - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy sprzętu sieciowego - SWITCH

Data publikacji 29.06.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2418/16/120/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32420000
Termin składania ofert: 12.09.2016 do godz. 12:00