Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Data publikacji 11.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2987/16/135/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50730000-1, 50710000-5, 50531300-9
Termin składania ofert: 19.07.2016 r. godz. 11:00