Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej/gazowej - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej/gazowej

Data publikacji 14.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2993/16/140/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50500000-0, 50531100-7
Termin składania ofert: 25.07.2016 r. godz. 11:00