Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej

Data publikacji 18.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3025/16/143/T
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 32236000-6
Termin składania ofert: 29.07.2016 r. godz. 13:00

Uwaga


Zmianie uległ termin składania ofert.