Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych

Data publikacji 18.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2990/16/137/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50532000-3
Termin składania ofert: 27.07.2016 r. godz. 11:00