Okresowe przeglądy gwarancyjne zestawów hydroforowych i przepompowni ścieków

Data publikacji 18.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2991/16/138/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50711000-2, 50511110-1, 50512000-7, 50532000-3
Termin składania ofert: 29.07.2016 r. godz. 11:00