Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych

Data publikacji 07.10.2016    
Nr referencyjny: WZP-3836/16/193/AG
Wspólny słownik zamówień: 09135000-4
Termin składania ofert: 19.10.2016 godz. 13:00