Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy

Data publikacji 28.10.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4366/16/230/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55270000-3
Termin składania ofert: 26.10.2016r. godz. 11:00

Pliki do pobrania