Dostawa chromatografu gazowego wraz z wyposażeniem - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa chromatografu gazowego wraz z wyposażeniem

Data publikacji 28.10.2016    
Nr referencyjny: WZP - 4356/16/227/Z
Wspólny słownik zamówień: 38432210-7
Termin składania ofert: 07.11.2016 godz.11.00