Zakup i dostawa automatu do izolacji DNA - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Zakup i dostawa automatu do izolacji DNA

Data publikacji 02.11.2016    
Nr referencyjny: WZP-4355/16/226/Z
Wspólny słownik zamówień: 38500000-0
Termin składania ofert: 10.11.2016 godz. 12:00